Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất
Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất
02/08/2022: Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất, Tut 0đ, tut 11$, tut 5S, tut BM bất tử, tut làm via bất tử,... Anh em lưu lại link này mình sẽ cập nhật toàn bộ các TUT mới nhất hiện nay. Toptuts chia sẻ TUT nét


TUT xác minh thẻ không về mã 2022

Bước 1: Add thẻ đừng bấm xác minh.

Bước 2: Rút hết tiền khỏi  thẻ.

Bước 3: Bấm nút xác minh 2 lần.

Bước 4: Mã nạp tiền về rồi bấm nút xác minh sau đó điền mã

Done TUT xác minh không về mã.

TÚT TẠO VÔ HẠN CLONE THỬ NGHIỆM ĐỂ TEST TÚT  

B1: Vào 1 via bất kỳ, xong truy cập vào links https://www.facebook.com/whitehat/accounts

B2: Tạo tài khoản mới (tạo luôn 10 con clone)  

B3: Ngâm 1 tiếng (ngâm lâu hơn, add thẻ đỡ die)  

(Lưu ý: Trong thời gian chờ thì làm thêm 3 bước trên với các via, clone khác nữa, vì chỉ giới hạn tạo dc 10 con)  

B4: Vào tạo BM mới bằng link: https://business.facebook.com/overview(Xác minh maill như bình thường) > Xong tạo TKQC mới  

B5: Tiến hành test các loại tiền tệ, quốc gia, múi giờ (Đợi 1 lúc, sau đó dùng các phần mềm check ngưỡng đầu để check)  

B6: Check được ngưỡng đầu nào ngon thì ra mua Clone, Via sịn về để VÍT thôi.

Ghi chú: - không cần fake IP, clone thử nghiệm đăng nhập thẳng fb.com luôn - 1 via hoặc 1 clone  chỉ tạo được 10 clone thử nghiệm, nhưng sẽ xóa đi và tạo mới được - TKQC này không chạy được quảng cáo, chỉ nhằm phục vụ công tác test ngưỡng đầu - nên ngâm lâu chút, thì sẽ đỡ bị hold tiền, die tài khoản hơn - add thẻ mà bắt nhập lại CVV thì ấn X thoát ra là được  

Mã BIN để test thử:  5411754424511164|11|2026|275

Tut 0đ mới nhất hiện nay

Phương pháp chi tiêu không giới hạn lỗi Ấn Độ ✅ Bởi Qasim Shah , Facebook Ads Bin 🔥

1 : Bạn phải có tài khoản giới hạn tài khoản chi tiêu cao của Ấn Độ!

2 : Thêm Vcc của 4020 Bin , hoặc Kotak Bank , hoặc HDFC Vcc vào Facebook

3: Facebook sẽ xác minh thẻ đó trong 3 INR

4: Sau khi Xác minh thẻ, Chi tiêu mỗi ngày 90.000 INR ngân sách trong 2 ngày.

5: Tất cả tiền tiêu xài sẽ được tiến hành, thẻ mất 2 ngày thời gian để xử lý tiền tiêu xài, vì vậy bạn có thể sử dụng nó không giới hạn trong 2 ngày !

6: Sau 2 ngày quảng cáo của bạn bị dừng lại!

7: Vậy bạn phải có tài khoản hạn mức cao để chi tiêu nhiều hơn.

Đầu BIN mới nhất cho ae chơi TUT 5S 15$

Live | 5543506816865652|09|2025|876 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506255521451|09|2026|587 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505448473661|03|2027|127 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506521717883|05|2024|475 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501161740618|12|2025|705 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500708625464|06|2024|431 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500328528544|03|2025|063 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501201667730|01|2027|153 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504023321205|12|2025|333 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502645002088|09|2026|811 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503025824547|11|2027|154 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504500785880|06|2026|145 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508132772018|05|2027|482 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508868528261|02|2027|848 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504780618835|01|2027|548 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508255153723|09|2027|438 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543507776486000|06|2024|152 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502014580342|01|2024|065 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508758185842|12|2026|022 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506835821272|07|2024|631 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506264653725|12|2024|260 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501053043071|12|2027|863 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503557036700|04|2024|143 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504788824427|05|2026|564 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501756605044|02|2026|487 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500745512477|06|2025|055 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500526884103|09|2027|450 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502577128422|01|2024|484 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506742260044|02|2025|637 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502273040384|05|2025|781 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502512336775|11|2026|687 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503027238274|12|2024|260 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504187856822|02|2024|818 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506656462586|01|2024|626 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506527273626|03|2024|085 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503536458603|07|2025|466 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504852817786|02|2024|147 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503355075702|01|2024|163 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505052145886|05|2026|415 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505554276627|03|2025|224 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500680241520|11|2025|454 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503626782037|01|2027|106 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

 

Share code thêm thẻ cho TKQC cá nhân

Bước 1: Vào https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act= IDTKQC

Bước 2: Ấn F12 đến Console

Bước 3: Dán toàn bộ code thêm mail vào và tận hưởng thành quả

let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,

uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],

accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,

account_holder_name = "Đào Anh Tuấn"

credit_card_number = "5543502883253187"

csc = "353"

expiry_month = "07"

expiry_year = "2024"

credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)

credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)

fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {

   headers: {

       "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",

 "x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"

   },

   referrer: "https://www.facebook.com/",

   body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,

   method: "POST",

   mode: "cors",

   credentials: "include"

}).then(response => response.json()).then(data => {

   console.log("Done");

   console.log(data);

})

Share code add mail vào tài khoản Facebook

Bước 1: Bạn vào https://www.facebook.com/settings?tab=account

Bước 2: Ấn F12 đến Console

Bước 3: Dán toàn bộ code thêm mail vào và tận hưởng thành quả

function AddMail(email){var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;

var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;

var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;

var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;

var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;

var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;

var hsi = require(["SiteData"]).hsi;

var pass = "";

var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";

var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;

fetch(url, {

   method: 'POST',

   body: data,

   headers: {

       'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'

   }

}).then(e => e.text()).then(e => {});};AddMail("Mailbanmuonthemmoi@outlook.com");

Từ khóa tìm kiếm:

Check tài khoản an hạn

An hạn quảng cáo facebook

Tài khoản an hạn là gì

Trong thời gian an hạn Facebook la gì

Tút an hạn là gì

Cách xem ngưỡng tài khoản quảng cáo

Link xin an hạn Facebook

TUT VIP an hạn Facebook

Tut ngâm tick xanh Facebook chính chủ nick cá nhân
Tut ngâm tick xanh Facebook chính chủ nick cá nhân
Tut ngâm tick xanh Facebook chính chủ nick cá nhân nhiều bên bán 4 5m hôm nay mình share free cho ae tự bú và trải nghiệm hồi hộp trên con nick chính chủ ae nha!! AE cần ngâm tick xanh Facebook chính chủ hoặc lên tick xanh facebook nick Via IB Zalo 0355 93 8668 hoặc Tele naddigital
Tut 956 mới nhất, mở khóa dạng két sắt, két tím
Tut 956 mới nhất, mở khóa dạng két sắt, két tím
Tut 956 mới nhất, mở khóa dạng két sắt, két tím nhận mở 956 liên hệ Zalo 0355 93 8668 - Tele naddigital Facebook bị khóa két sắt bao lâu, Cách mở khóa fb dạng 956 trên điện thoại
Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản Facebook tránh bị mất
Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản Facebook tránh bị mất
Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản Facebook tránh bị mất, bị bên bán lấy lại,... Liên hệ Zalo 0355 93 8668 nếu bạn cần sử dụng các dịch vụ Facebook
Tut ngắt Form back nick tránh bên bán back acc sau khi giao dịch
Tut ngắt Form back nick tránh bên bán back acc sau khi giao dịch
Tut ngắt Form back nick tránh bên bán back acc sau khi giao dịch mới nhất Liên hệ nếu bạn cần sử dụng các dịch vụ Facebook nhé Zalo 0355 93 8668
Tut fix ngưỡng 10% mới nhất
Tut fix ngưỡng 10% mới nhất
Tut fix ngưỡng 10% mới nhất NAD Digtial Marketing chuyên nhận chạy thời trang - đồ gia dụng, BDS,... Cam kết tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Tăng tỉ lệ chuyển đổi thành đơn. ☎️ 0355 93 8668
Tut kích ngưỡng 75$ và tut kích ngưỡng 1k5 mới nhất hiện nay
Tut kích ngưỡng 75$ và tut kích ngưỡng 1k5 mới nhất hiện nay
Tut kích ngưỡng 75$ và tut kích ngưỡng 1k5 Tut Fix hold triệt để không bị hold lại
Hướng dẫn lấy 30TB Free của Google
Hướng dẫn lấy 30TB Free của Google
Hướng dẫn lấy 30TB Free của Google gia hạn 2091, Hướng dẫn lấy 30TB Free của Google gia hạn 2091
Bill chuyển khoản các ngân hàng Fake File psd mới nhất
Bill chuyển khoản các ngân hàng Fake File psd mới nhất
Cách Tạo Bill Chuyển Tiền Fake 2023 nhằm mục đích tạo tương tác ảo cho các hội nhóm chơi coin, bán hàng online,… liên hệ tele naddigital