Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất
Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất
02/08/2022: Tổng hợp tut Facebook Ads mới nhất, Tut 0đ, tut 11$, tut 5S, tut BM bất tử, tut làm via bất tử,... Anh em lưu lại link này mình sẽ cập nhật toàn bộ các TUT mới nhất hiện nay. Toptuts chia sẻ TUT nét


TUT xác minh thẻ không về mã 2022

Bước 1: Add thẻ đừng bấm xác minh.

Bước 2: Rút hết tiền khỏi  thẻ.

Bước 3: Bấm nút xác minh 2 lần.

Bước 4: Mã nạp tiền về rồi bấm nút xác minh sau đó điền mã

Done TUT xác minh không về mã.

TÚT TẠO VÔ HẠN CLONE THỬ NGHIỆM ĐỂ TEST TÚT  

B1: Vào 1 via bất kỳ, xong truy cập vào links https://www.facebook.com/whitehat/accounts

B2: Tạo tài khoản mới (tạo luôn 10 con clone)  

B3: Ngâm 1 tiếng (ngâm lâu hơn, add thẻ đỡ die)  

(Lưu ý: Trong thời gian chờ thì làm thêm 3 bước trên với các via, clone khác nữa, vì chỉ giới hạn tạo dc 10 con)  

B4: Vào tạo BM mới bằng link: https://business.facebook.com/overview(Xác minh maill như bình thường) > Xong tạo TKQC mới  

B5: Tiến hành test các loại tiền tệ, quốc gia, múi giờ (Đợi 1 lúc, sau đó dùng các phần mềm check ngưỡng đầu để check)  

B6: Check được ngưỡng đầu nào ngon thì ra mua Clone, Via sịn về để VÍT thôi.

Ghi chú: - không cần fake IP, clone thử nghiệm đăng nhập thẳng fb.com luôn - 1 via hoặc 1 clone  chỉ tạo được 10 clone thử nghiệm, nhưng sẽ xóa đi và tạo mới được - TKQC này không chạy được quảng cáo, chỉ nhằm phục vụ công tác test ngưỡng đầu - nên ngâm lâu chút, thì sẽ đỡ bị hold tiền, die tài khoản hơn - add thẻ mà bắt nhập lại CVV thì ấn X thoát ra là được  

Mã BIN để test thử:  5411754424511164|11|2026|275

Tut 0đ mới nhất hiện nay

Phương pháp chi tiêu không giới hạn lỗi Ấn Độ ✅ Bởi Qasim Shah , Facebook Ads Bin 🔥

1 : Bạn phải có tài khoản giới hạn tài khoản chi tiêu cao của Ấn Độ!

2 : Thêm Vcc của 4020 Bin , hoặc Kotak Bank , hoặc HDFC Vcc vào Facebook

3: Facebook sẽ xác minh thẻ đó trong 3 INR

4: Sau khi Xác minh thẻ, Chi tiêu mỗi ngày 90.000 INR ngân sách trong 2 ngày.

5: Tất cả tiền tiêu xài sẽ được tiến hành, thẻ mất 2 ngày thời gian để xử lý tiền tiêu xài, vì vậy bạn có thể sử dụng nó không giới hạn trong 2 ngày !

6: Sau 2 ngày quảng cáo của bạn bị dừng lại!

7: Vậy bạn phải có tài khoản hạn mức cao để chi tiêu nhiều hơn.

Đầu BIN mới nhất cho ae chơi TUT 5S 15$

Live | 5543506816865652|09|2025|876 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506255521451|09|2026|587 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505448473661|03|2027|127 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506521717883|05|2024|475 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501161740618|12|2025|705 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500708625464|06|2024|431 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500328528544|03|2025|063 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501201667730|01|2027|153 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504023321205|12|2025|333 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502645002088|09|2026|811 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503025824547|11|2027|154 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504500785880|06|2026|145 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508132772018|05|2027|482 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508868528261|02|2027|848 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504780618835|01|2027|548 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508255153723|09|2027|438 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543507776486000|06|2024|152 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502014580342|01|2024|065 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543508758185842|12|2026|022 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506835821272|07|2024|631 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506264653725|12|2024|260 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501053043071|12|2027|863 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503557036700|04|2024|143 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504788824427|05|2026|564 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543501756605044|02|2026|487 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500745512477|06|2025|055 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500526884103|09|2027|450 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502577128422|01|2024|484 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506742260044|02|2025|637 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502273040384|05|2025|781 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543502512336775|11|2026|687 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503027238274|12|2024|260 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504187856822|02|2024|818 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506656462586|01|2024|626 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543506527273626|03|2024|085 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503536458603|07|2025|466 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543504852817786|02|2024|147 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503355075702|01|2024|163 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505052145886|05|2026|415 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543505554276627|03|2025|224 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543500680241520|11|2025|454 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

Live | 5543503626782037|01|2027|106 [BIN: - - - ][GATE:01] @/ChkNET-ID

 

Share code thêm thẻ cho TKQC cá nhân

Bước 1: Vào https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act= IDTKQC

Bước 2: Ấn F12 đến Console

Bước 3: Dán toàn bộ code thêm mail vào và tận hưởng thành quả

let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,

uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],

accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,

account_holder_name = "Đào Anh Tuấn"

credit_card_number = "5543502883253187"

csc = "353"

expiry_month = "07"

expiry_year = "2024"

credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)

credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)

fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {

   headers: {

       "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",

 "x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"

   },

   referrer: "https://www.facebook.com/",

   body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,

   method: "POST",

   mode: "cors",

   credentials: "include"

}).then(response => response.json()).then(data => {

   console.log("Done");

   console.log(data);

})

Share code add mail vào tài khoản Facebook

Bước 1: Bạn vào https://www.facebook.com/settings?tab=account

Bước 2: Ấn F12 đến Console

Bước 3: Dán toàn bộ code thêm mail vào và tận hưởng thành quả

function AddMail(email){var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;

var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;

var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;

var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;

var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;

var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;

var hsi = require(["SiteData"]).hsi;

var pass = "";

var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";

var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;

fetch(url, {

   method: 'POST',

   body: data,

   headers: {

       'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'

   }

}).then(e => e.text()).then(e => {});};AddMail("Mailbanmuonthemmoi@outlook.com");

Từ khóa tìm kiếm:

Check tài khoản an hạn

An hạn quảng cáo facebook

Tài khoản an hạn là gì

Trong thời gian an hạn Facebook la gì

Tút an hạn là gì

Cách xem ngưỡng tài khoản quảng cáo

Link xin an hạn Facebook

TUT VIP an hạn Facebook

Phôi căn cước công dân có chip, CCCD có chip mở khóa 2 lớp Facebook
Phôi căn cước công dân có chip, CCCD có chip mở khóa 2 lớp Facebook
Phôi căn cước công dân có chip, CCCD có chip mở khóa 2 lớp Facebook, Unlock 2FA Facebook mới nhất liên hệ Zalo 0355 93 8668 Tele naddigital
Phôi GPKD, Phôi giấy phép kinh doanh pts psd mới nhất
Phôi GPKD, Phôi giấy phép kinh doanh pts psd mới nhất
Phôi GPKD, Phôi giấy phép kinh doanh pts psd mới nhất liên hệ ngay Zalo 0355 93 8668 Telegram naddigital
File PSD hộ chiếu visa Việt Nam mới nhất
File PSD hộ chiếu visa Việt Nam mới nhất
File PSD hộ chiếu visa Việt Nam mới nhất, dùng để unlock kháng tài khoản Facebook
TUT dame 282 mới nhất tỉ lệ die cực cao
TUT dame 282 mới nhất tỉ lệ die cực cao
TUT dame 282 mới nhất tỉ lệ die cực cao, bán tut dame 282, nhận rip nick Facebook, khóa nick Facebook vĩnh viễn liên hệ zalo 0355 93 8668
Lỗi ChatGPT is at capacity right now và cách khắc phục
Lỗi ChatGPT is at capacity right now và cách khắc phục
Lỗi ChatGPT is at capacity right now và cách khắc phục, nhận đăng ký tài khoản ChatGPT giá tốt nhất hiện nay Zalo 0355 93 8668
Dịch vụ mở khóa website bị Facebook chặn chia sẻ
Dịch vụ mở khóa website bị Facebook chặn chia sẻ
Dịch vụ mở khóa website bị Facebook chặn chia sẻ. NAD Marketing nhận hỗ trợ mở khóa Domain bị chặn trên facebook, URL bị chặn trên Facebook nhanh chóng trong 2-3h liên hệ ngay: Hotline 094 5555 171 | Zalo 0355 93 8668 – Telegram @naddigital
Dịch Vụ Rip Nick Facebook, dịch vụ khóa nick Facebook uy tín
Dịch Vụ Rip Nick Facebook, dịch vụ khóa nick Facebook uy tín
Dịch Vụ Rip Nick Facebook, dịch vụ khóa nick Facebook uy tín, dịch vụ khóa nick Facebook uy tín giá rẻ liên hệ ngay zalo 0355 93 8668
Tut dame Facebook bản quyền mới nhất hiện nay
Tut dame Facebook bản quyền mới nhất hiện nay
Tut dame Facebook bản quyền mới nhất hiện nay, tut dame facebook, dame nick 5s, tut dame mới nhất hiện nay, dịch vụ dame nick Facebook liên hệ Zalo 0355 93 8668